Piccolo theater

 Onafhankelijke theatertroep ongeregeld

Lenteproducties:

Zelfde tijd, zelfde plaats
 (op 25, 26 en 27 mei) in theater Piccolo

 Klik hier voor meer informatie en reservaties


Apenverdriet (op 1 en 2 juni) in theater Piccolo
 Klik hier voor meer informatie en reservaties


Regiefestival 2018

Derde Vrijdag (8 en 9 juni) in theater Box

Klik hier voor meer informatie en reservaties

Corpus (15 en 16 juni) in theater Box
Klik hier voor meer informatie en reservaties

Together 4ever!? (22 en 23 juni) in theater Box
Klik hier voor meer informatie en reservaties

Wil u graag meer uitleg over de cursus regisseren klik dan hier